Integrerad Närsjukvård Malmö

INM driver på uppdrag av Region Skåne den psykiatriska öppenvården för personer med specialistkrävande psykiska sjukdomar/ohälsa i stadsdelarna Centrum och Limhamn/Bunkeflo. Vi fungerar som all offentlig vård när det gäller tillgänglighet, avgifter, högkostnadsskydd. I våra upptagningsområden finns närmare 90 000 invånare och endast i mån av tid kan vi ta emot patienter som inte är skrivna i stadsdelarna.

FacebookLinkedInPrintEmailShare